• В час по биология...
  • Презентация....
  • Всички заедно...
  • Нашето училище...
  • В клас...

ICT -движеща сила за промяна в образованието

В края на месец септември стартира изпълнението на проект „Информационни и комуникационни технологии - движеща сила за промяна в образованието“. Той обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. Водещ партньор попроекта е Сдружение Евроинтегра, съвместно със СОУ Васил Левски гр. Главиница, СОУ Емилян Станев гр. Велико Търново, Математическа гимназия Баба Тонка гр. Русе. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение Access и Училищен инспекторат в Кълъраш. Продължителността на проекта е 18 месеца - от 23.09.2011г. до 23.03.2013г. Реализацията му се обезпечава от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е да се покажат ползите от инвестицията на ИКТ в образованието и да се демонстрира един добър модел на трансгранично партньорство и сътрудничество за постигането на европейски стандарти.

По време на изпълнението ще бъдат изцяло преобзаведени и технически оборудвани 10 научни кабинета. Инвестицията ще бъде направена в 6 училища:

- СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново – 2 кабинета

- МГ „Баба Тонка“, гр. Русе – 2 кабинета

- СОУ „Васил Левски“, Община Главиница – 2 кабинета

- Школа „Николае Титулеску“, гр. Кълъраш – 2 кабинета

- Теоретическа Гимназия „Михай Еминеску“, Кълъраш – 1 кабинет

- Общо образователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара - 1 кабинет

Оборудването ще включва бели мултимедийни дъски, проектори, лаптопи за учителите и персонални компютри за учениците за всеки кабинет. Всички кабинети ще бъдат обзаведени с нови мебели. Ще се изгради мрежово обезпечаване на новата техника. По време на проекта ще бъде дигитализирано преподаването по две училищни дисциплини – математика и биология за 9-ти клас. Предвижда се създаването на е-съдържание като заместител на скъпите обучителни материали.

Научи повече...

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...