ICT -движеща сила за промяна в образованието

В края на месец септември стартира изпълнението на проект „Информационни и комуникационни технологии - движеща сила за промяна в образованието“. Той обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. Водещ партньор по проекта е Сдружение Евроинтегра, съвместно със СОУ Васил Левски гр. Главиница, СОУ Емилян Станев гр. Велико Търново, Математическа гимназия Баба Тонка гр. Русе. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение Access и Училищен инспекторат в Кълъраш. Продължителността на проекта е 18 месеца - от 23.09.2011г. до 23.03.2013г. Реализацията му се обезпечава от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е да се покажат ползите от инвестицията на ИКТ в образованието и да се демонстрира един добър модел на трансгранично партньорство и сътрудничество за постигането на европейски стандарти.

По време на изпълнението ще бъдат изцяло преобзаведени и технически оборудвани 10 научни кабинета. Инвестицията ще бъде направена в 6 училища:

- СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново – 2 кабинета 

- МГ „Баба Тонка“, гр. Русе  – 2 кабинета

- СОУ „Васил Левски“, Община Главиница  – 2 кабинета

- Школа „Николае Титулеску“, гр. Кълъраш – 2 кабинета

- Теоретическа Гимназия „Михай Еминеску“, Кълъраш – 1 кабинет

- Общо образователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара  - 1 кабинет

Оборудването ще включва бели мултимедийни дъски, проектори, лаптопи за учителите и персонални компютри за учениците за всеки кабинет. Всички кабинети ще бъдат обзаведени с нови мебели. Ще се изгради мрежово обезпечаване на новата техника. По време на проекта ще бъде дигитализирано преподаването по две училищни дисциплини – математика и биология за 9-ти клас. Предвижда се създаването на е-съдържание като заместител на скъпите обучителни материали.

Дейности:

Създаване и внедряване на сегментите на е-учебната програма

Развитието на сегментите за е-обучението ще бъде изпълнено съгласно одобреното техническо задание. Ще бъдат създадени 40 дигитални урока - 20 по математика и 20 по биология.

Проектът включва организиране на обучения на учителите – по трима учители от всяко училище, както и от всяка дисциплина. 

Организиране на семинари:

Предвижда се провеждането на 3 семинара с цел свързване на 3 големи потока от участници, включени в обучителния процес: 

-Експерти- учители

-Оторизирани общински представители – кметове, изпълнителни експерти и мениджъри от отделите по образование от целевите общини

-Ученици

Българо-румънски семинар на експертите в Кълъраш

Семинарът ще бъде проведен в рамките на 3 дни и ще включва посещение на 3-те румънски училища и на училищния инспекторат в Кълъраш. Ще бъдат проведени и работни срещи между учители от селектираните училища с български и румънски експерти в образованието, с български и румънски местни власти. 

Демонстрационни уроци

Предвижда се още провеждането на 6 демонстрационни урока в училищата във Велико Търново, Русе и Главиница. Уроците ще се проведат от румънски учители, участващи в проекта, а техните български партньори ще им асистират. Румънските учители ще демонстрират своя опит и умение да използват ИКТ в преподаването по биология и математика. Уроците ще бъдат открити и за общински представители, експерти в образованието, родители и местни и национални представители на медиите. 

Общи учебни дни – „Нека учим заедно“

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 4 общи учебни дни под мотото „Нека учим заедно”. Общо 436-те деветокласници от 6-те училища в България ще участват в 4 съвместни учебни дни, които ще са посветени на използването на ИКТ във всекидневния училищен живот. Общите учебни дни ще станат основа за развитие и изграждане на бъдеща професионална мрежа за обмяна на информация, опит и добри практики в училищата за средно образование в трансграничния регион.

Резултати:

Проектът предвижда да се изчисли и анализира влиянието на ИКТ инвестицията върху процеса на обучение и преподаване. В рамките на съвместната българо-румънска дейност ще се изследват педагогическите методи и отношението на учителите и учениците към иновацията. Това проучване е важно, тъй като ще покаже ползите от е-обучението.  Проучванията ще покриват регионите на Главиница, Велико Търново и Русе, което ще допринесе за получаване на ясна картина както за развитите, така и за изостаналите райони.

Българските участници ще бъдат информирани за това как използването на ИКТ може да бъде ключов инструмент за постигането на равенство на учащите се както в развитите така и в селските райони.