Посещение на г-жа Корина КРЕЦУ и г-н Василе ДЪНКУ - 17.06.2016

Посещение на място в гр. Главиница - 30.05.2013

Ден на отворените врати - Май 2013 в Главиница

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Главиница

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Велико Търново

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Русе

Закриваща пресконференция - гр.Велико Търново - 14.03.2013

Общи учебни дни в Румъния - Нека учим заедно 27.02-01.03.2013 - гр. Лехлюи гара

Общи учебни дни в Румъния - Нека учим заедно 27.02-01.03.2013 - гр. Кълъраш

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - Главиница

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - гр.Русе

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - гр.Велико Търново

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Русе

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Велико Търново

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Главиница

Тренировъчни сесии в гр.Русе 19-20.02.2012

Българо-Румънска среща на екипа на експертите в Училищен Инспекторат гр. Кълъраш 2-4.02.2012г.

Първа информационна среща в СОУ Емилиян Станев гр. Велико Търново 20.12.2011г.