Проект „ИКТ-движеща сила за промяна в образованието” по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие

и сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(3i)-3.2-3, MIS ETC 221” има изключителната възможност да участва в „Конкурса на проектите“ – възможност за бенефициентите да промотират изпълнените проекти в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния- България 2007-2013

Организатор на това събитие е Съвместният Технически Секретариат на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 в рамките на Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България.

Проектите поканени да се включат в състезанието, са само проектите приключили периода на изпълнение за повишаване на осведомеността и насърчаване на ролята на Европейската общност, резултатите и социално- икономическото въздействие на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, осигурявайки  в същото време прозрачност при използването на средствата от безвъзмездната помощ.

Включените проекти са допринесли за подобряване на живота на европейските граждани по границата, на икономическото и социалното развитие, опазването на околната среда, подобряването на услугите и транспорта.

Първите 10 проекта получили най-много гласове он-лайн ще бъдат промотирани в рамките на Информационната среща с медиите, събитие организирано в рамките на Програмата през последното тримесечие на тази година. Участниците на събитието ще трябва да гласуват за проекта считан с най-голямо обществено въздействие върху граничната зона Румъния - България.

Каним всички от широката общественост да дадът своя глас до 15 ноември 2013 за проект „ИКТ-движеща сила за промяна в образованието” по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие и сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(3i)-3.2-3, MIS ETC 221”.

Моля да дадете своят глас на следният адрес: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

Благодарим Ви!

Прочетете оригиналната статия...    

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...