Проведени 2 тренировъчни сесии в Математическа Гимназия „Баба Тонка” в гр. Русе. На тренировъчните сесии беше проведено обучение на преподавателите от Румъния и България, за използване на е-учебната програма и възможностите, които тя предоставя.

Преподавателите имаха възможността да се запознаят с е-учебната програма и да зададат въпроси относно нейното използване към обучителите, както и да обменят информация помежду си. По време на тренировъчните сесии бяха успешно обучени над 20 преподаватели от шестте училища, в които беше внедрена обучителната платформа. След приключване на сесиите на участниците бяха раздадени сертификати за успешно завършили курс.

    

Снимки от събитието:

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...