Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”,

които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Събитието се състоя в град Велико Търново в периода 15 -16 май 2014 г.

В проведените срещи взеха участие партньорите на Сдружение „Евроинтегра“ от двата успешни проекта. Бяха обсъдени тенденциите в политиките на ЕС за следващия програмен период 2014-2020 година, съобразно надграждането на вече успешно реализираните трансгранични проекти.

Ефектът от постигнатото в сферата на образованието е с изключително положителен резултат, както у нас така и в съседна Румъния, потвърдиха присъстващите. Този факт беше споделен от директорите и учителите от партньорските учебни заведения, взели пряко участие в проекта „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“.

Една от хубавите новини е, че опитът постигнат до сега има голям шанс да бъде мултиплициран в други училища от регионите. Основните насоки и оси финансирани със средства от ЕС и заявка за предстоящата съвместна работа отново по проекти, бяха споделени от г-жа Десислава Дончева –председател на Сдружение „Евроинтегра“. Тази среща предвиждаше проучвателни консултации за нуждите на съответните училища, ученици и учители в следващия програмен период /2014 – 2023 година/. В него регионите остават същите, както в настоящият период. Обсъжданата програма е в много суров вид, но е носител на основните приоритети за работа по време на следващият програмен период. Беше обсъдено съдържанието, което се очаква да бъде окончателно уточнено и прието от Брюксел през месец декември 2014 година. За сега приносът от Европейския фонд за регионално развитие за България и Румъния се предвижда да остане приблизително същия както при предходния период, на стойност 217,8 млн.евро. Както е известно, върху тези пари трябва да бъде предвидено държавно финансиране и пари от собствено участие. След кратка презентация се констатира, че за образование предвидените европейски средства трябва да преминат през така изнесените вече приоритети. Това от друга страна е абсурдно, ако този първоначален документ не бъде преработен от ЕС. И според водещите, извеждането на образованието сред основните идеи на тематичните области е наложително, защото стъпката е необходима за намаляването на безработицата в съюза. Опирайки се на първичната информация от Брюксел, участниците се обединиха около визията на бъдещото трансгранично сътрудничество. Обединяващата идея бе за усъвършенстване на образованието: на учителите, тези които тепърва ще стават учители, безработните учители към подрастващите , за да отговаря то на съвременните изисквания на пазара на труда в двете страни. Последва среща с партньорите и по другия успешен проект.

Участие взеха г-н Станимир Стоянов, председател на „Съюза на енолозите България” и г-н Даниел Марков, собственик на хотел „Арабат”, с Арбанаси, Велико Търново. Бяха предложени идеи за включване на алтернативен туризъм и надграждане на обученията, които бяха приоритет в проект „Дунавски винарски дестинации”. Всички участници споделиха мнението си за това как възможността за популяризиране на българското винопроизводство може да изгради една стабилна мрежа от туристически места и да подпомогне бизнеса в трансграничния регион по поречието на рка Дунав!

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...