Комисарят по регионалната политика, Корина КРЕЦУ, днес посети два проекта, финансирани по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Тя бе придружена от г-н Василе ДЪНКУ, Вицепремиер, и Министър на Регионалното Развитие и Публична Администрация на Румъния.
В Русе бе посетена Математическа гимназия "Баба Тонка". Проектa „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“, бe изпълняван в периода септември 2011 г. - март 2013г. и разполага с бюджет от 1,5 милиона евро, с 6 румънски и български партньори.

Целта на проекта бе да се създаде модел на партньорство в сферата на образованието за насърчаване на интеграцията на ИКТ в образованието между НПО-та, училища и общини. 6 училища (от Русе, Велико Търново, Главиница, Кълъраш и гара Лехлиу) разполагат с дарение от 10 научни кабинета.
В Гюргево бе посетен проект JAMES, изпълняван в периода ноември 2010 - март 2013. Бюджетът на проекта е 5,6 милиона евро, в партньорство с Окръжен Съвет Гюргево и Министерството на вътрешните работи на България. Целта на проекта бе да се повиши способността за интервенция при извънредни ситуации в зоната Гюргево-Русе. В рамките на проекта бе построен съвместен център за управление при извънредни ситуации и бе закупено оборудване за интервенции.
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 разполага с общ бюджет от 252 милиона евро. Крайната степен на изпълнение се оценява на над 90%, въз основа на първоначалното разпределение на финансовите средства.
Наследник на тази Програма е Програмата Interreg V-A Румъния-България (описание на програмата е приложено). Програмата е една от първите програми, одобрени в Румъния и България, първата програма която отправи покани за представяне на проектопредложения (едновременно с Националната програма за развитие на селските райони на Румъния и първа в България). В момента, цялото финансово разпределение е на разположение в рамките на поканите за представяне на проектопредложения (258 милиона евро), 23 проекта (17.5 милиона евро) са вече във второто тримесечие на изпълнение (меки проекти в областта на: транспорт, околна среда, туризъм, рискове). През август, ще се проведе следващото заседание на Комитета за наблюдение, където ще бъдат избрани „твърдите“ проекти от гореспоменатите области. Проектите в областта на труда и институционална рамка, са в процес на оценка.

 

 

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...