Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Тази професионална мрежа от модерна технология и електронна обучителна платформа, допринесе за промяната в училищния живот на ученици и учители. Поставената цел продължава да е същата: използването на информационните и комуникационните технологии да бъде ключов инструмент за постигане на знания и демонстрация на иновации в процеса на обучение и преподаване

Новите кабинети ефективно и рационално се използват в часовете по биология, математика, информатика и информационни технологии от ученици в прогимназиален и гимназиален етап. Дигиталните уроци по математика и биология за 9 клас от пратформата SWOBLE/СУОБЪЛ/ улесняват учителите при преподаване на нов материал, а поднесената информация е много по-интересна за запомняне и разбиране. Учениците с голям интерес слушат, четат, записват и преживяват новите знания. Всеки има собствен акаунт , който позволява самостоятелна работа в час или екипна работа. Водещ метод е метода „Учене чрез прилагане“. Интерактивната дъска подсигурява лекота и прецизност при чертане на геометрични фигури и схеми. Електронните тестове дават възможност за диференцирана и индивидуална работа със всеки ученик.

Благодарение на новите информационни и комуникационни технологии по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, преподавателите обогатяват своя професионален опит чрез:

 • изнасяве на открити уроци
 • участия с проекти в семинари и конференции
 • участия във форуми чрез споделяне на опит за „Добри практики в обучението“
 • изнасяне на тренинг обучения за работа с електронна дъска
 • изготвяне на тестове чрез банка от въпроси от системата SWOBLE.

Чрез новите кабинети и технологии в тях, училището отвори врати за провеждане и на родителски срещи, междупредметни мероприятия и състезания, работни срещи на методическото обединение по математика, информатика и природни науки, педагогически съвети и др.

Дейности, свързани с използването на ресурсите предоставени по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието и тяхното популяризиране:.

 • открити уроци по биология и математика
 • участие на преподаватели по математика и информационни технологии в областен форум за споделяне на „Добри практики в обучението математика, информатика и ИТ“
  • доклад и презентация за работа със платформата SWOBLE
  • курсови проекти на ученици от 9 клас с използване на уроци и тестове от платформата SWOBLE
 • математически състезания
 • празник на физиката
 • викторини и решаване на пъзели
 • изнесени беседи и презентации на здравна тематика
 • мероприятия на уцениците от ЦОУД

 

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...