През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Материално-техническата база на СУ „Емилиян Станев“ през 2012 г. бе надградена с два нови кабинета и система за онлайн преподаване с дигитализирани уроци по биология и математика за 9 клас. Малко са училищата в България, които могат да се похвалят с такива кабинети и платформи за обучение. Интересът към нашето училище е голям както от страна на колеги-преподаватели, така и от страна на родители и ученици. Учебните часове в 9 клас по биология и математика вече са различни, интересни и очаквани с нетърпение. Отношението между учениците и учителите се промени, резултатите са видими.

Тази професионална мрежа от модерна технология и електронна обучителна платформа, допринесе за положителна промяната в училищния живот на ученици и учители. Поставената цел - използването на информационните и комуникационните технологии - да бъде ключов инструмент за постигане на знания и демонстрация на иновации в процеса на обучение и преподаване. Създадените кабинети ефективно и рационално се използват вече пет години в часовете по биология, математика, информатика и информационни технологии от ученици в прогимназиален и гимназиален етап. Дигиталните уроци по математика и биология за 9 клас от пратформата SWOBLE/СУОБЪЛ/ улесняват учителите при преподаване на нов материал, а поднесената информация е много по-интересна за запомняне и разбиране.

Това допринесе за постигане на заложените основна и специфична цел на проекта, а именно подобряване на процесът учене-преподаване в нашето училище. СОУ Емилиян Станев се превърна в емблема на нова образователна подготовка в средното образование в региона.

Учениците с интерес слушат, четат, записват и преживяват новите знания. И екипната и самостоятелната работа в часовете са на много високо ниво, поради възможността всяко дете да има собствено дигитално устройство и акаунт. Развитите умения у децата са една сериозна заявка за висок старт в извънучилищната среда и динамични икономически условия. Водещ метод е метода „Учене чрез прилагане“ и „Учене чрез преживяване“. Интерактивната дъска и системата подсигуряват лекота и прецизност при чертане на геометрични фигури и схеми. Електронните тестове дават възможност за диференцирана и индивидуална работа с всеки ученик.

Събитията, които се организират и провеждат в СОУ Емилиян Станев след приключване на проекта и към настоящия момент са:

  • изнасяне на открити уроци за преподаватели от региона
  • участия с проекти в семинари и конференции
  • участия във форуми чрез споделяне на опит за „Добри практики в обучението“
  • изнасяне на тренинг обучения за работа с ИКТ оборудването и електронната система
  • изготвяне на тестове чрез банка от въпроси от системата SWOBLE.

Допълнителни дейности, свързани с използването на ресурсите предоставени по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието и тяхното популяризиране:

  • открити уроци по биология и математика
  • математически състезания
  • изнесени беседи и презентации на здравна тематика

Особено съществен принос от проекта е връзката между различните възрастови групи/ начален, среден и горен образователен етап/, чрез дигитализираните тренинги по Здравно и сескуално образование, използвайки подхода „Връстници обучават връстници“ и осигуряването на възможността децата да общуват с деца по значими и любопитни теми.

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта - 15-16.05.2014

Сдружение „Евроинтегра” проведе Първи работни срещи с партньори по проектите „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“ и „Дунавски винарски дестинации”, които бяха изпълнение по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Прочети още...
Иновативността в преподаването се разви като запазена марка в СОУ Емилиян Станев, Велико Търново - 22.11.2017

През последните пет години нашето училище се отличава с иновативните методи в процеса на преподаване и учене. Това се дължи на участието ни в проекта ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...
Пет години СОУ Васил Левски е модел за модерно преподаване - 19.10.2017

Материално-техническата база на СУ „Васил Левски“ град Главиница през 2012 г. бе обогатена с два нови, технически-модерно обурудвани кабинети по проект ИКТ-движеща сила за промяна в образованието, MIS-ETC CODE 221.

Прочети още...