Водещ партньор по проекта е Сдружение Евроинтегра, съвместно със СОУ Васил Левски гр. Главиница, СОУ Емилян Станев гр. Велико Търново, Математическа гимназия Баба Тонка гр. Русе. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара. Партньори по проекта от румънска страна са Сдружение Access и Училищен инспекторат в Кълъраш. 

Сдружение Евроинтегра

Асоциация Аксес

СОУ „ Васил Левски”

СОУ Емилиян Станев

МГ „Баба Тонка”

Училищен Инспекторат