Посещение на г-жа Корина КРЕЦУ и г-н Василе ДЪНКУ - 17.06.2016

Посещение на място в гр. Главиница - 30.05.2013

Ден на отворените врати - Май 2013 в Главиница

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Главиница

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Велико Търново

Презентационни дни 12.03-14.03.2013 - гр. Русе

Закриваща пресконференция - гр.Велико Търново - 14.03.2013

Общи учебни дни в Румъния - Нека учим заедно 27.02-01.03.2013 - гр. Лехлюи гара

Общи учебни дни в Румъния - Нека учим заедно 27.02-01.03.2013 - гр. Кълъраш

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - Главиница

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - гр.Русе

Демонстрационни уроци 02-07.12.2012 - гр.Велико Търново

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Русе

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Велико Търново

Общи учебни дни в България - Нека учим заедно 23-26.01.2013 - гр. Главиница

Тренировъчни сесии в гр.Русе 19-20.02.2012

Българо-Румънска среща на екипа на експертите в Училищен Инспекторат гр. Кълъраш 2-4.02.2012г.

Първа информационна среща в СОУ Емилиян Станев гр. Велико Търново 20.12.2011г.

First information meeting - Emilian Stanev School in Veliko Tarnovo 20.12.2011
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ictdaskalo.eu/images/Purva Informacionna sreshta V.Turnovo
Bulgarian-Romanian experts team meeting in the School Inspectorate-Calarasi 2-4.02.2012
  • 1
Посещение на място за популяризиране на проекта в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 проведена на 30 Май 2013 в Главиница
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://ictdaskalo.eu/images/glavinica 05 2013

The visit of Ms. Corina Crețu, Commissioner for Regional Policy and Mr. Vasile Dîncu, Romanian Vice-Prime Minister, Minister for Regional Development and Public Administration, to two projects funded under the CBC Ro-Bg 2007-2013 Programme - 17.06.2016

Ms. Corina Crețu, Commissioner for Regional Policy, visited today two projects funded under the Cross Border Cooperation Programme Romania- Bulgaria 2007-2013.

Read more...

Closing press conference held on 14.03.2013 in SOY “Emilian Stanev” – Veliko

The closing press conference of the project was held in SOY “Emilian Stanev” on 14.03.2013. At the press conference were presented the achieved project results during the project implementation period and the effect from implementation of the e-learning platform in the training process.

Read more...

3 presentation days in Glavinitsa, Rouse and Veliko Turnovo - 12-14.03.2013

During the 3 presentations days was presented the SWOBLE e-platform and the functions with which the software has. Students and teachers from each of the schools demonstrated their skills with the system and answered to questions.

Read more...